Prace w komisjach

Obrazek wpisu Prace w komisjach

Ostatni tydzień stycznia był dla wszystkich senatorów czasem intensywnej pracy w komisjach. W tym tygodniu odbyły się również posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, których członkiem jest senator Ryszard Bober.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej na wspólnym posiedzeniu z Komisją Ustawodawczą przeprowadziła pierwsze czytanie projektu ustawy dotyczącego utworzenia łódzkiego związku metropolitalnego. "Łódzka Metropolia" ma objąć Łódź i gminy powiatów: zgierskiego, pabianickiego, łódzkiego wschodniego oraz brzezińskiego. Proponowane rozwiązanie ma zwiększyć potencjał ekonomiczny i gospodarczy regionu. Połączone komisje przyjęły autopoprawkę do projektu dodającą do zadań publicznych związku punkt dotyczący ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz walki ze smogiem. Ponadto komisja zapoznała się z projektem nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, a także zgłosiła projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych, który ma na celu zwiększenie stopnia wykorzystania przez samorządy środków z obecnej perspektywy finansowej UE.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie zgłosiła poprawek do nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, na mocy której Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych będzie kontrolowała jakość żywności na całym etapie jej obrotu, w produkcji i handlu. Nowe przepisy mają ujednolicić, usprawnić i zwiększyć efektywność kontroli jakości żywności oraz spowodować skuteczniejsze eliminowanie nieuczciwych praktyk w handlu.

 

Biuro Senatorskie
31 stycznia 2020 r.
Fot. Kancelaria Senatu RP

Kontakt
  Biuro Senatora RP Ryszarda Bobera
ul. Głowna 29 B
87-330 Jabłonowo Pomorskie
56 69 79 289
   571 293 039
biurosenatorskiebober@gmail.com
  Godziny pracy

Poniedziałek: 9:30 - 17:30
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 16:00

FILIE
ul. Wybickiego 15
86-300 Grudziądz
56 69 79 289
   571 293 039
ul. Zamkowa 19
87-300 Brodnica
56 49 82 524
   Formularz kontaktowy
Imię i nazwisko : *
Adres email : *
Treść wiadomości : *
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z wysłanym zapytaniem/zamówieniem z użyciem niniejszego formularza. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania/zamówienia. Zostałem poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Senator RP Ryszard Bober, adres do korespondencji: ul. Główna 29 B, 87-330 Jabłonowo Pomorskie, tel.: 56 6979 289 Więcej informacji o przetwarzaniu danych w polityce prywatności
? 2024 Ryszard Bober. Wszystkie prawa zastrzeżone.