Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Senator RP Ryszard Bober, adres do korespondencji: ul. Główna 29 B, 87-330 Jabłonowo Pomorskie, tel.: 56 6979 289


Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do nas e-mail: biuro@ryszardbober.pl, adres pocztowy: Senator RP Ryszard Bober, adres do korespondencji: ul. Główna 29 B, 87-330 Jabłonowo Pomorskie, tel.: 56 6979 289

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z wykorzystaniem formularza kontaktowego


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Senatora RP Ryszarda Bobera
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku z dokonaniem transakcji bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania konta na stronie ryszardbober.pl  w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, oraz korzystania formularza kontaktowego na stronie www.ryszardbober.pl
 • zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji związanej z nabytym towarem w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Senatora RP Ryszarda Bobera, którym jest:

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Senatora RP Ryszarda Bobera oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 • prowadzenie badań i analiz  między innymi pod kątem funkcjonalności sklepu internetowego oraz www.ryszardbober.pl poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy lub mają na celu uzyskanie odpowiedzi na zadane przez Ciebie zapytanie
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, Senator RP Ryszard Bober przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.


Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Senator RP Ryszard Bober wymaga podania przez Ciebie adresu imienia i nazwiska, adresu odbioru, kontaktowego numeru telefonu oraz e-mail aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą.  Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy a także odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.


Jakie masz uprawnienia wobec Senatora RP Ryszarda Bobera w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.
- dostępu,
- sprostowania oraz usunięcia Twoich danych,
- ograniczenia ich przetwarzania,
- prawo do ich przenoszenia,
- niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także
- prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.


Masz również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Senator RP Ryszard Bober może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym  w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi informatyczne, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe. Senator RP Ryszard Bober może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.


Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Senator RP Ryszard Bober przechowuje Twoje dane osobowe w związku z wysłanym przez Ciebie zapytaniem/zamówieniem z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie  www.ryszardbober.pl  bez uprzedniej rejestracji i założenia konta, przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Senator RP Ryszard Bober zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.


Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany


Czy przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych?
Senator RP Ryszard Bober nie przetwarza Twoich danych osobowych w celach marketingowych

Kontakt
  Biuro Senatora RP Ryszarda Bobera
ul. Głowna 29 B
87-330 Jabłonowo Pomorskie
56 69 79 289
   571 293 039
biurosenatorskiebober@gmail.com
  Godziny pracy

Poniedziałek: 9:30 - 17:30
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 16:00

FILIE
ul. Wybickiego 15
86-300 Grudziądz
56 69 79 289
   571 293 039
ul. Zamkowa 19
87-300 Brodnica
56 49 82 524
   Formularz kontaktowy
Imię i nazwisko : *
Adres email : *
Treść wiadomości : *
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z wysłanym zapytaniem/zamówieniem z użyciem niniejszego formularza. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania/zamówienia. Zostałem poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Senator RP Ryszard Bober, adres do korespondencji: ul. Główna 29 B, 87-330 Jabłonowo Pomorskie, tel.: 56 6979 289 Więcej informacji o przetwarzaniu danych w polityce prywatności
? 2024 Ryszard Bober. Wszystkie prawa zastrzeżone.