12. posiedzenie Senatu RP

Obrazek wpisu 12. posiedzenie Senatu RP

Zakończyło się 12. posiedzenie Senatu RP. Pośród wielu punktów w porządku obrad, Senat procedował nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych ustaw.

Do tej pory wiodącymi podmiotami w zakresie realizacji podstawowych zadań i celów rozwojowych na poziomie regionalnym były samorządy województw, które dbały o zrównoważony rozwój sowich regionów. W nowym dokumencie tego zadania nie ma.

Od tej chwili ulegnie to pewnemu przewartościowaniu. Poprzez wprowadzenie nowych instrumentów polityki regionalnej, kontrakt terytorialny, dotyczący istotnych, kluczowych elementów rozwojowych na poziomie danego województwa, był do tej pory negocjowany z samorządem województwa i realizowany w partnerstwie z rządem. Teraz zostanie zastąpiony porozumieniem programowym, dla którego samorząd województwa będzie mógł wydać jedynie opinię. Powoduje to, że strategię rozwojowe nie będą uzgadnianie, a nadawane. Wsparcie rządowe będzie miało często charakter polityczny, a to nie służy budowaniu jedności. Głównym zadaniem samorządów województw jest przede wszystkim budowa tożsamości, wizerunku swojego województwa, ale nade wszystko budowanie spójności i wspólnoty samorządowej. Takimi działaniami rząd pozbawia samorządy województw elementu istotnego dla lokalnej społeczności.

Ustawa wprowadza diametralną zmianę, dlatego mając na uwadze dobro samorządów województw senator Ryszard Bober zabrał głos w dyskusji i poparł zgłoszone przez senatora Ryszarda Świlskiego poprawki, które przywrócą zarządom województw część kompetencji w budowaniu strategii województw.

Senator Ryszard Bober w swoim wystąpieniu zwrócił również uwagę, że z nowej idei strategii został wyłączony element dotyczący środków, którymi dysponowały samorządy na poziomie lokalnym, czyli z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z których finansowane było tak naprawdę podstawowe działanie, jakim jest realizacja lokalnych strategii rozwoju, a które odbywały się poprzez lokalne grupy działania, czy miejskie wielofunduszowe, czy wiejskie, czy miejskie jednofunduszowe. Dobrze byłoby gdyby te wszystkie elementy zachowały się, bo one naprawdę sprawdziły się w dotychczasowej realizacji rozwoju województw.

 

Biuro Senatora RP
Ryszarda Bobera

18 czerwca 2020 r.

 

Fot. Kancelaria Senatu

Kontakt
  Biuro Senatora RP Ryszarda Bobera
ul. Głowna 29 B
87-330 Jabłonowo Pomorskie
56 69 79 289
   571 293 039
biurosenatorskiebober@gmail.com
  Godziny pracy

Poniedziałek: 9:30 - 17:30
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 16:00

FILIE
ul. Wybickiego 15
86-300 Grudziądz
56 69 79 289
   571 293 039
ul. Zamkowa 19
87-300 Brodnica
56 49 82 524
   Formularz kontaktowy
Imię i nazwisko : *
Adres email : *
Treść wiadomości : *
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z wysłanym zapytaniem/zamówieniem z użyciem niniejszego formularza. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania/zamówienia. Zostałem poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Senator RP Ryszard Bober, adres do korespondencji: ul. Główna 29 B, 87-330 Jabłonowo Pomorskie, tel.: 56 6979 289 Więcej informacji o przetwarzaniu danych w polityce prywatności
? 2024 Ryszard Bober. Wszystkie prawa zastrzeżone.